ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μακρακώμης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τσούκκα

Ο οικισμός Βαρυμπόπη προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Λιτόσελον προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Σκόρλια προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Ροβολάρι προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Γιαννιτσότικα Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Πλατύστομον προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Θραυσιμιώτικα Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Βιτώλι προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

02-07-1841

Ο οικισμός Λιανοκλάδιον αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρυσι αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμμένη Ράχη αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούρνοβον αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασβέστιον αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερβένι αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζέλη αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύρφακα αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχάνιον αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληούριον αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Γιαννιτσότικα Καλύβια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Θραυσιμιώτικα Καλύβια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Γιαννιτσού προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

ΦΕΚ 41Α - 10/10/1869

Ο οικισμός Λιανοκλάδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Κούρνοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Ζέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Στύρφακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Δερβένι του δήμου καταργείται.

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσούκκα στον οικισμό Βαρυμπόπη

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Βιτώλι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γιαννιτσού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννιτσούς

Ο οικισμός Γραμμένη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμμένης

Ο οικισμός Λιτόσελον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιτοσέλου

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρυμπόπης

Ο οικισμός Μάκρυσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάκρυσι

Ο οικισμός Πλατύστομον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατυστόμου

Ο οικισμός Σκόρλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκορλίων

Ο οικισμός Ροβολιάρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροβολιάρου

Ο οικισμός Κούρνοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρνόβου

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσούκκας

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμουρίου

Ο οικισμός Ασβέστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσούς

Ο οικισμός Παληούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμμένης

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμμένης

Το όνομα του οικισμού Γραμμένη Ράχη του δήμου διορθώνεται σε Γραμμένη

Το όνομα του οικισμού Ροβολάρι του δήμου διορθώνεται σε Ροβολιάρος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Βαρυμπόπης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρυμπόπη από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 41Β - 05/05/1916

Ο οικισμός Βαρυμπόπη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρακώμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακρακώμης

Κ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 41Β - 05/05/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαρυμπόπης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 111Α - 28/08/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μακρακώμης

Δ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 111Α - 28/08/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μακρακώμης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχάνιον αποσπάται από την κοινότητα Αρχανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασβέστιον αποσπάται από την κοινότητα Ασβεστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννιτσού αποσπάται από την κοινότητα Γιαννιτσούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμμένη αποσπάται από την κοινότητα Γραμμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Καστρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληούριον αποσπάται από την κοινότητα Καστρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιτόσελον αποσπάται από την κοινότητα Λιτοσέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρη αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Γιαννιτσού αποσπάται από την κοινότητα Παλαιάς Γιαννιτσούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύστομον αποσπάται από την κοινότητα Πλατυστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Πλατυστόμου αποσπάται από την κοινότητα Πλατυστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροβολιάριον αποσπάται από την κοινότητα Ροβολιαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Τριλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από την κοινότητα Τσούκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππάς αποσπάται από την κοινότητα Παππά και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τυμφρηστός αποσπάται από την κοινότητα Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερκάδα αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσιωτά αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Κάψη αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίτολη αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίκαστρον αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαία Κάψη αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρίλον αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανοίγματα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Φτέρη αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καμπιά αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κανάλια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστοραίικα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριφύλλια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια Καμπιών αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάχικος αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπερχειάς αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίτσιον αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοβράχα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκάς αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μακρακώμη στον οικισμό Σπερχειάς

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Παπαδέικα και προσάρτησή του στο δήμο Μακρακώμης

Αναγνώριση του οικισμού Κουρελέικα και προσάρτησή του στο δήμο Μακρακώμης

Εκτύπωση  Αρχείο csv