ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καμπιών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμπιά από το δήμο Σπερχειάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καμπιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμπιών

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καμπιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμπιών

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καμπιά στον οικισμό Κάτω Καμπιά

Ο οικισμός Καμπιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καμπιών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια Καμπιών και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμπιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Χάνια Καμπιών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv