ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπρούφλιανης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπρούφλιανη από το δήμο Σπερχειάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μπρούφλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίλοφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διλόφου

Κ. Διλόφου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπρούφλιανης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Σώστης και προσάρτησή του στην κοινότητα Διλόφου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Διλόφου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 191Α - 19/07/1955

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δίλοφον στον οικισμό Άγιος Σώστης

ΦΕΚ 168Α - 03/07/1976

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Σώστου

Κ. Αγίου Σώστου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 168Α - 03/07/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Διλόφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv