ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χριστιάνου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χριστιάνον από το δήμο Εράνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 21Α - 17/02/1978

Ο οικισμός Χριστιάνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χριστιανούπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χριστιανουπόλεως

Κ. Χριστιανουπόλεως (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 21Α - 17/02/1978

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χριστιάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χριστιανούπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατρών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv