ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βαχού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαχός από το δήμο Καρυουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πραγώνι ή Προγόνι αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λέϊτσα αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λευκάνοι αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα Τσεροβάς και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Λευκάνοι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πραγώνι ή Προγόνι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λευκάνοι και Προγόνοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαχού

16/05/1928

Ο οικισμός Κερασιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λέϊτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λευκάνοι και Προγόνοι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Σκάλα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρεοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv