ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καρυουπόλεως (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρυούπολις

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Πασαβάς προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Καυκί προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Χωσάρι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Φλήτσον προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Μονή Καταφυγιωτίσσης προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

28-02-1841

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από το δήμο Πυρρίχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεροβά αποσπάται από το δήμο Πυρρίχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροχά αποσπάται από το δήμο Πυρρίχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόμυλοι Νικολάου Πανατάκη αποσπάται από το δήμο Πυρρίχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή της Παρθένου αποσπάται από το δήμο Πυρρίχου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Οροχά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νερόμυλοι Νικολάου Πανατάκη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από το δήμο Κολοκυνθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρασυρός αποσπάται από το δήμο Κολοκυνθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Σκάλα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Κερασιά προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Λέϊτσα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Παγανέα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

ΦΕΚ 22Α - 02/06/1855

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καρυούπολις στον οικισμό Σκούταρι

ΦΕΚ 33Α - 18/08/1864

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σκούταρι στον οικισμό Καρυούπολις

ΦΕΚ 15Α - 08/05/1873

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καρυούπολις στον οικισμό Σκούταρι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Καταφυγιωτίσσης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή της Παρθένου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Λευκή Συκιά προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Κληματσίνα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Χάνια προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Μάλτα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Παλαιά Καρυούπολις προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Μουζέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Παλαβιτσιώτικα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Κοτρώνι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Καμάρα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Σέλιτσα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Καταφύγι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Πεταλέα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λευκή Συκιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κληματσίνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάνια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιά Καρυούπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μουζέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοτρώνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καμάρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πεταλέα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαβιτσιώτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σέλιτσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Καρυουπόλεως (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καταφύγι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χωσάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λευκάνοι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Λούρα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Τσαροβούνι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Σκάλωμα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Πραγώνι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Καρυουπόλεως (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Τσεροβά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσεροβάς

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουταρίου

Ο οικισμός Καρυούπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαχού

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Φλήτσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσεροβάς

Ο οικισμός Παγανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Παρασυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Λούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Τσαροβούνι ή Τσεροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Πασαβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαχού

Ο οικισμός Πραγώνι ή Προγόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαχού

Ο οικισμός Λέϊτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαχού

Ο οικισμός Λευκάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαχού

Το όνομα του οικισμού Τσαροβούνι του δήμου διορθώνεται σε Τσαροβούνι ή Τσεροβούνι

Το όνομα του οικισμού Πραγώνι του δήμου διορθώνεται σε Πραγώνι ή Προγόνι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καρυουπόλεως (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυούπολις από το δήμο Καρυουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πασαβάς αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Αναγνώριση του οικισμού Χοσιάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυουπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Σέλιτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυουπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύ και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυουπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Μπούα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυουπόλεως

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Βαθύ της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Φράγκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυουπόλεως

ΦΕΚ 148Α - 16/04/1935

Ο οικισμός Χοσιάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χοσιαρίου

Ο οικισμός Πασαβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χοσιαρίου

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Μπούα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Φράγκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρύσαι

Ο οικισμός Σέλιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκάδα

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Αναγνώριση του οικισμού Πρωτοβά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυουπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρωτοβά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Καρυούπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv