ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετάφραση του όρου : Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Επιστροφή