ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετάφραση του όρου : Άδεια μετ' αποδοχών εξατομικευμένης κατάρτισης στον αγροτικό τομέα

Επιστροφή