ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετάφραση του όρου : Αγροτικός συνεταιρισμός για την κοινή χρήση του εξοπλισμού

Επιστροφή