ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετάφραση του όρου : Αγροτικές εκτάσεις με αναπτυξιακές προτεραιότητες

Επιστροφή