ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετάφραση του όρου : Unterteilung des Landes in Einheiten und Verkauf oder Vermietung dieser

Επιστροφή