ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετάφραση του όρου : Unternehmen mit Geschäftspartnern (mit den teilnehmenden Mitglieder)

Επιστροφή