ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

umgehen
umherirren
Umkehren
Umkehrung
Umkleideraum
Umlauf
Umleiten
Umleitung, Diversion, Umweg, Abweichung
Umnutzung eines Gebäudes oder in einer Industrie
umpflanzen
Umriss
Umsatz
Umsatzziel
umschreiben
Umschulung
Umschulungen
Umschulungsabkommen

Επιστροφή