ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Chemischer Krieg
Chirurgie
Chronologie
Cluster-Gehäuse
Community-Services
Compensation zur Entfernung
Congestion (Stau)
Consultant Ökologie
Container
Containerhafen
Containerschiff
Context (Orientierung)
Convener
Counts Stimmen
Coupon
Craft
Cres-Boden

Επιστροφή