ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Camping Village
Campingplatz
Cash flow
Cashflow-Probleme
Census Gebäuden
Central City district
Central District der Stadt
Central Intelligence Agency
Centre Hospitalier
Chancengleichheit
Charity Bazar
Charta
Charta vom regionalen Naturpark
Charta von Athen
Chartern
Chef
Chefsekretärin

Προηγούμενη123Επόμενη

Επιστροφή