ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Zèle
Zélé (adj)
Zingueur
Zonage
Zone
Zone (la)
Zone à urbaniser en priorité (ZUP)
Zone au paysage exceptionnel
Zone bleue (stationnement)
Zone construite
Zone d'activité
Zone d'aménagement concerté (ZAC)
Zone d'aménagement différé (ZAD)
Zone d'aménagement du territoire
Zone d'élevage
Zone d'entreprise
Zone d'étude

Προηγούμενη123Επόμενη

Επιστροφή