ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Quadriller
Quadripartite
Quai
Qualification
Qualifier
Qualité
Qualité (gens de)
Qualité de l'environnement
Qualité de la vie
Quantité
Quart monde
Quartier
Quartier central de la ville
Quartier commerçant
Quartier de grand standing
Quartier des affaires
Quartier général

Προηγούμενη123Επόμενη

Επιστροφή