ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Jachère
Jalonner
Jardin ouvrier
Jeter à la rue
Jeter les ordures à la voirie
Jeune cadre
Jeune cadre urbain
Jeunes pousses
Jeunesse
Jeunesse étudiante (la)
Jeunesse ouvrière (la)
Jonction
Jouissance
Jour
Jour de réception
Jour de scrutin
Jour de vote

Προηγούμενη12Επόμενη

Επιστροφή