ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Habitabilité (n)
Habitant
Habitant (maison)
Habitant (ville, pays)
Habitant des provinces maritimes
Habitat
Habitat collectif
Habitat de fortune
Habitat dispersé
Habitat groupé
Habitat illégal
Habitat locatif
Habitat nomade
Habitat précaire
Habitat rudimentaire
Habitat rural
Habitat social

Προηγούμενη1234567Επόμενη

Επιστροφή