ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Fabricant
Fabrication
Fabrication en série
Fabrique
Fabriquer
Fabriquer en masse
Fabriquer sur mesure
Façade
Face
Facilité (d'accès)
Faciliter
Facilités de paiement
Facilités de transport
Façon (qualité de travail)
Facteur coût
Facteur humain
Faculté (établissement)

Προηγούμενη123456789...2324Επόμενη

Επιστροφή