ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Bail
Bail à construction
Bail à loyer
Bail à réhabilitation
Bail commercial
Bail emphytéotique
Bail rural
Bailleur
Bailleur (juridique)
Bailleur de fonds
Balance commerciale
Balance commerciale excédentaire
Balance excédentaire
Banlieue
Banlieue (maison de)
Banlieue difficile
Banlieue pavillonnaire

Προηγούμενη1234567891011Επόμενη

Επιστροφή