ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Zeal
Zealous
Zebra crossing
Zinc worker
Zionism
Zionist
Zonal development plan
Zone
Zone of concerted development
Zone with priority for urbanization
Zoning
Zoning regulations
Zoological gardens

Επιστροφή