ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Keen competition
Keeping with common practice (in)
Key
Key diagram
Key money
Kiln
Kilometer stone
Kilometre
Kilowatt
Kind
King
Kingdom (animals)
Kingpin
Kinship
Kinsmen by marriage
Kiosk
Kit

Προηγούμενη12Επόμενη

Επιστροφή