ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

DAC (Development Aid Committee)
Daily
Daily rate
Damage
Damage (to)
Damage caused to a building (the)
Damaged building
Damages
Danger
Danger zone
Dangerous
Daredevil
Data
Data analysis
Data bank
Data base
Data collection

Προηγούμενη123456789...2930Επόμενη

Επιστροφή