ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Λέσβου

  Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Λέσβου, λειτουργεί από 5 Φεβρουαρίου 2014, παρέχοντας ασφαλή διαμονή σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, μαζί με τα παιδιά τους, μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, εφόσον πρόκειται για κορίτσια και των δώδεκα, εφόσον πρόκειται για αγόρια. Ο Ξενώνας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, λόγω της ανάγκης απομάκρυνσης των θυμάτων από την εστία της βίας, και, ειδικότερα, κατά την περίοδο της κρίσης, προστατεύοντάς τους από τον θύτη. Το διάστημα που μπορούν να φιλοξενηθούν είναι έως τρεις (3) μήνες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η διάρκεια της φιλοξενίας μπορεί να παραταθεί.

  Ο Ξενώνας παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους εκτός από φιλοξενία και ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που το στελεχώνει, καθώς επίσης, διευκολύνει την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που εδρεύει στη Μυτιλήνη ή σε άλλους φορείς.

  Στελεχώνεται από τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Ψυχολόγο
  • Παιδοψυχολόγο
  • Κοινωνική Λειτουργό
  • Διοικητικό
  • Βοηθητικό προσωπικό
  • 4 φύλακες

  Φορέας υλοποίησης της δομής είναι ο Δήμος Λέσβου, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον Άξονα Προτεραιότητας 07» από το Ε.Π : «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Λέσβου

  Επιστροφή