ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Ιωαννιτών

  Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών, λειτουργεί μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, από τις 21 Ιανουαρίου 2013 και εδρεύει στο Δήμο Ιωαννιτών.

  Στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μαζί με τα παιδιά τους. Ο Ξενώνας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους παρέχει ασφαλή διαμονή στις γυναίκες αυτές και στα παιδιά τους προστατεύοντάς τους από τον θύτη, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο λόγω της ανάγκης απομάκρυνσης των θυμάτων από την εστία της βίας , παρέχει τη δέουσα ψυχοκοινωνική και άλλη στήριξη στις γυναίκες αυτές, ώστε να αντιμετωπίσουν τόσο τα προβλήματα που προκύπτουν από την εν λόγω συνθήκη, όσο και τις τραυματικές τους εμπειρίες. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες, εφόσον απαλλαγούν από τη βία και ανακτήσουν τις δυνάμεις τους και την αυτοπεποίθησή τους, θα είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν τη ζωή τους σε νέες βάσεις και να στηρίξουν την όποια επιλογή τους με ή χωρίς τον σύντροφο ή τον σύζυγό τους.

  Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους είναι στελεχωμένος από μία Ψυχολόγο, μια Παιδοψυχολόγο, μια Κοινωνική Λειτουργό, μια Διοικητική Υπάλληλος, μία Υπάλληλο Βοηθητικό Προσωπικό και τρείς Φύλακες.

  Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών για τη λειτουργία του Ξενώνα χρηματοδοτείται από την Πράξη «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Ιωαννιτών

  Επιστροφή