ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Ηρακλείου

  Ο Δήμος Ηρακλείου υλοποιεί το συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "∆ιοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"»

  Στον ξενώνα πρόκειται να φιλοξενηθούν γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μαζί με τα παιδιά τους, μέχρι την ηλικία των 18 ετών, εφόσον πρόκειται για κορίτσια, και των 12, εφόσον πρόκειται για αγόρια. Οι γυναίκες και τα παιδιά τους μπορούν να φιλοξενηθούν έως 3 μήνες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να παραταθεί η διαμονή. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών έχει δυναμικότητα είκοσι γυναικών και των παιδιών τους και λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσης, δίνοντας τη δυνατότητα στη γυναίκα να προστατευθεί όσο χρειαστεί μαζί με τα παιδιά της εν ώρα κρίση βίας μέσα στην οικογένεια.

  Ο ξενώνας παρέχει:

  • Φιλοξενία
  • Ασφαλή διαμονή (στέγη και διατροφή)
  • Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη
  • Διευκόλυνση της πρόσβασης σε νομική συμβουλευτική
  • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες που μπορούν να τη βοηθήσουν

  Στελεχώνεται από τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Κοινωνική Λειτουργό
  • Ψυχολόγο
  • Παιδοψυχολόγο
  • Διοικητικό
  • Γενικό Βοηθητικό προσωπικό (1άτομο)
  • 4 φύλακες

  Οι παραπομπές στον ξενώνα γίνονται από:

  • τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
  • τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, και
  • τις Υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

  Για την καλύτερη λειτουργία του ξενώνα οι υπηρεσίες του θα βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ενώ οι γυναίκες θύματα της βίας θα μπορούν να απευθύνονται 24 ώρες το 24ωρο στην τηλεφωνική γραμμή 15900. Εκτός από τη δυνατότητα φιλοξενίας και ψυχολογικής υποστήριξης, γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί η νομική τους υποστήριξη. Επιπλέον, θα υπογραφεί σύντομα πρωτόκολλο συνεργασίας με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για τη νοσοκομειακή τους περίθαλψη-εφόσον χρειαστεί, αλλά και για τη πραγματοποίηση - δωρεάν και με προτεραιότητα - των ιατρικών εξετάσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή στον Ξενώνα.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας (Δήμος Ηρακλείου):

  Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου: Οικονομάκης Φανούρης τηλ: 2813 409128

  Κοινωνική Λειτουργός, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής - Καινοτόμων Δράσεων - Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Φύλων: Μαγουλάκη Ειρήνη τηλ: 2810 243361

  Δείτε φωτογραφίες από τον Ξενώνα

  Επιστροφή