ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου

  Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 4 Οκτωβρίου 2013. Αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής και απευθύνεται σε γυναίκες που υφίστανται βία (σωματική, ψυχολογική, οικονομική, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, εμπορεία και διακίνηση-trafficking).

  Το Συμβουλευτικό Κέντρο στελεχώνεται με ειδικευμένο προσωπικό (κοινωνιολόγο, κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο) και παρέχει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως:

  • Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε θύματα βίας λόγω φύλου
  • Συμβουλευτική σε θέματα ισότητας φύλων, δικαιωμάτων γυναικών θυμάτων βίας και σχετικής νομοθεσίας
  • Παραπομπή ή συνοδεία, όποτε αυτό απαιτείται, σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες (νοσοκομείο, αστυνομία, κέντρο ψυχικής υγείας, πρόνοια, ξενώνες φιλοξενίας κ.ά.)
  • Ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας.

  Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής.

  Ώρες λειτουργίας: 8:00-16:00

  Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

  Δείτε το φυλλάδιο και την αφίσα του Δήμου

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Ζακύνθου

  Επιστροφή