ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου

  Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Χαλανδρίου λειτουργεί από τις 05/06/2013 αρχικά στελεχωμένο από Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο, ενώ από τον Ιανουάριο του 2014 έχουν προστεθεί στο δυναμικό του Κοινωνιολόγος και Νομική Σύμβουλος.

  Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής, Νομικής και Επαγγελματικής Συμβουλευτικής κατά προτεραιότητα σε γυναίκες θύματα βίας οποιασδήποτε μορφής, καθώς και σε γυναίκες που βιώνουν κάποια περίοδο κρίσης στη ζωή τους (πχ.ανεργία, πένθος) ή υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις (πχ.μετανάστριες, ΑΜΕΑ). Στοχεύει στην πρόληψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, στην ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη και διαχείριση της προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής, καθώς και στην κοινωνική τους επανένταξη.

  Ο Δήμος Χαλανδρίου για τη λειτουργία του Κέντρου χρηματοδοτείται από την Πράξη "Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013".

  Δείτε το τρίπτυχο και την αφίσα του Δήμου

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Χαλανδρίου

  Επιστροφή