ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας
  Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Θηβαίων

  • 25 Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών
   [Δελτίο Τύπου]  [Πρόσκληση]  [Αφίσα]  
  • Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας Κατά των Γυναικών
   [Πρόσκληση]  [Πρόγραμμα]  [Αφίσα]  
  • Θεματική περιήγηση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τα δικαιώματα της γυναίκας
   [Αφίσα]  [Δελτίο Τύπου]  
  • Πεζοπορία στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών
   [Αφίσα]  [Πρόσκληση]  
  • Ενέργειες του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Θηβαίων εν όψει της Παγκόσμιας ημέρας εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών
   [Αφίσα]  [Ραδιοφωνικό σποτ]  [Πρόσκληση]  

  Επιστροφή