ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Πύργου

  Το Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Πύργου ξεκίνησε τις εργασίες του στις 16/9/2013 και εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο: « Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» του Ε.Π Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013. Χρηματοδοτείται 100% από το ΕΣΠΑ 2007-2013 με ημερομηνία λήξης του προγράμματος την 31/12/2015.

  Απευθύνεται σε γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας ή εκμετάλλευσης όπως σωματική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική και οικονομική βία, σεξουαλική παρενόχληση, θύματα πορνείας ή εμπορίας και διακίνησης , βιασμό ή απόπειρα βιασμού. Επίσης σε γυναίκες που χρίζουν ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης λόγω των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων.

  Το Κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό: ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, κοινωνιολόγο και παρέχει:

  • Εξατομικευμένη και εξειδικευμένη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
  • Κοινωνική υποστήριξη μέσω διασύνδεσης με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς, παραπομπή και συνοδεία όποτε αυτό απαιτείται (πρόνοια, νοσοκομεία, ξενώνες φιλοξενίας, αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές)
  • Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

  Στο πλαίσιο της δικτύωσης και της συνεργασίας με άλλους φορείς το Κέντρο έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, με την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας, με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερικής Ενότητας Ηλείας καθώς επίσης έχει έρθει σε επαφή και συνεργάζεται με την Αστυνομική Δ/νση Ηλείας, το Πρωτοδικείο Πύργου, τον ΟΑΕΔ Πύργου, το Χαμόγελο του Παιδιού και με Συλλόγους Γυναικών της περιοχής.

  Δείτε την αφίσα του Δήμου

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Πύργου

  Επιστροφή