ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Κω

  Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Δήμου Κω λειτουργεί από τις 12 Ιουλίου 2013 και εδρεύει στο Ζηπάρι,στην οδό 25ης Μαρτίου & Εμμ. Κιαπόκα.

  Αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες (κοινωνική, ψυχολογική, νομική) και στοχεύει στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Επιπλέον, διαθέτει χώρο προσωρινής παραμονής σε συμβουλευόμενες γυναίκες.

  Το Κέντρο είναι στελεχωμένο από μία κοινωνιολόγο, μία ψυχολόγο και μία κοινωνική λειτουργό, ενώ η δημοτική αρχή έχει στον προγραμματισμό της η δομή να αποκτήσει και νομική στήριξη. Ωστόσο, παρέχει δωρεάν νομική συμβουλευτική μέσα από την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο.

  Ο Δήμος για τη λειτουργία του Κέντρου χρηματοδοτείται από την Πράξη "Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013"

  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναζητήσετε το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω:

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Κω

  Επιστροφή