ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αργοστολίου

  Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Αργοστολίου λειτουργεί από τις 9 Οκτωβρίου 2013 και εδρεύει στο Αργοστόλι, στην οδό Χαροκόπου 46.

  Το Κέντρο παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε θύματα βίας λόγω φύλου, νομική συμβουλευτική (σε συνεργασία με τα άλλα συμβουλευτικά κέντρα που λειτουργούν πανελλαδικώς) και παραπομπή σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.

  Το Συμβουλευτικό Κέντρο στελεχώνεται με ειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Συγκεκριμένα από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και κοινωνιολόγο. Επιπλέον, η δημοτική αρχή έχει αιτηθεί την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο και με το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.

  Ο Δήμος για τη λειτουργία του Κέντρου χρηματοδοτείται από την Πράξη "Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013".

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Αργοστολίου

  Επιστροφή