ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Καβάλας

  To Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καβάλας λειτουργεί από τις 3 Ιουνίου 2013 και έχει στελεχωθεί έως τώρα από Κοινωνική Λειτουργό,Ψυχολόγο και Νομικό Σύμβουλο οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα βίας.

  Βρίσκεται στην οδό Κ. Παλαιολόγου 9, στο πρώην ΠΙΚΠΑ, πολύ κοντά στο κεντρικό κτίριο του Δήμου Καβάλας.

  Τα στελέχη έχουν πραγματοποιήσει δικτύωση με πολλούς φορείς της τοπικής κοινωνίας αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Δράμας , Ξάνθης, με αυτοπρόσωπες επισκέψεις στους φορείς αυτούς (π.χ. Γενικά Νοσοκομεία Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης, Κοινωνικές Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας )

  Παρά το μικρό χρονικό διάστημα παρουσίας του, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καβάλας έχει καταφέρει να αποτελεί ήδη ένα ζωντανό φορέα που εδραιώνεται καθημερινά όλο και περισσότερο στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

  Παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις προληπτικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού από τα στελέχη όπως:

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών όλων των λυκείων του Νομού Καβάλας ανά τμήμα για την ενδοοικογενειακή βία, με την έγκριση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Συνεργασία με τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων για την πραγματοποίηση εισηγήσεων σε ομάδες γυναικών με θέμα την ενδοοικογενειακή βία.
  • Συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης για την υλοποίηση δράσης ευαισθητοποίησης των μικρών αναγνωστών για τη βία, μέσα από βιβλία και κινούμενα σχέδια, στα πλαίσια του προγράμματος « Future Library».

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Καβάλας

  Επιστροφή