ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων

  Το Συμβουλευτικό Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Αρταίων αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική των κακοποιημένων Γυναικών, ενώ συγχρόνως παρέχεται και επαγγελματική συμβουλευτική και σταδιοδρομία, καθώς και διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών, αν και όποτε ζητηθεί και εφόσον υπάρξει ανάγκη. Στόχος του κέντρου είναι η ένταξη των κακοποιημένων γυναικών, αλλά και η ενδυνάμωση τους κοινωνικά, καθώς και ο προβληματισμός της κοινωνίας, επάνω σε θέματα στερεοτύπων της έμφυλης βίας, καθώς και η συνεργασία με τοπικούς φορείς.

  Επιστροφή