ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"


Αριθμός προσκλήσεων : 10

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : European City Facility - Second Call for Applications (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 29/03/2021 - 31/05/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : European Islands Facility NESOI - First Call for Proposals (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1st Open Call
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 18/12/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ταχεία Ανακούφιση μέσω Ενεργειακής Μετάβασης στα Νησιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/01/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/01/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκληρωμένα Τοπικά Ενεργειακά Συστήματα (Ενεργειακά Νησιά) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/01/2020

Προηγούμενη12Επόμενη

Επιστροφή