ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ID: 16931
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Απευθύνεται σε: Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α), Επιχειρήσεις
- Απευθύνεται ειδικά σε: Όλα τα νομικά πρόσωπα που αποτελούν ιδιοκτήτες και φορείς δραστηριότητας (παραχωρησιούχοι) των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις Τουρισμού
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : - Η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για χειμερινές και ορεινές δραστηριότητες συγκλίνοντας προς άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.
- Η αναβάθμιση των υποδομών των υφισταμένων χιονοδρομικών κέντρων υψηλού επιπέδου που θα προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες και θα συμβάλλουν στην αύξηση του τοπικού ΑΕΠ.
- Η επίτευξη μεγαλύτερης χειμερινής τουριστικής περιόδου και πιο ελκυστικές ευκαιρίες για ορεινό τουρισμό που θα είναι επωφελής για ολόκληρη την περιοχή.
- Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων με σκοπό την λειτουργία των εγκαταστάσεων με μικρότερο αποτύπωμα ρύπων και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : πιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

- Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας
- Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
- Επενδύσεις σε εξοπλισμό αθλητικών και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών
- Η/Μ εξοπλισμός και δίκτυα ηλεκτροκίνησης οχημάτων
- Επενδύσεις σε ΑΠΕ
- Επενδύσεις σε προμήθεια ηλεκτροκίνητου και μη εξοπλισμού για την αντιμετώπιση παγίων αναγκών, τη συγκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού
- Δράσεις εξοικονόμησης ύδατος
- Δράσεις Ψηφιοποίησης
- Δαπάνες που συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 10.000.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/10/2023  Λήξη: 31/03/2024
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αμαλίας 12,
105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Παγκάλου
Τηλ.: 210 3736521
email: pangalou_d@mintour.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση