ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 3951
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ​​
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
Σκοπός / Στόχος : H δράση αφορά σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και λήψη μέτρων, κατασκευαστικών και μη κατασκευαστικών, για τη μείωση της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα σε συγκεκριμένες περιοχές
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση
- έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών
- έργα ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών και συγκράτησης φερτών υλικών με έμφαση στα μέτρα φυσικής συγκράτησης υδάτων
- μικρά έργα οδοποιίας κατά μήκος των ρεμάτων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.000.000,00€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 15/09/2023  Λήξη: 30/11/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ"
Σύρος
Πληροφορίες: Αγγ. Παλαιολόγου
Τηλ.: 2281360819, 2281360800
Email: notioaigaio@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση