ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3713
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ,
- ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ,
- ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
- ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,
- ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Κέντρα στήριξης γυναικών - ξενώνες
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών
θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο (ΣΚ), τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του ΠΕΠ "Αττική" 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η συνέχιση της λειτουργίας του/των Συμβουλευτικού/ων Κέντρου/ων Γυναικών περιλαμβάνει και τη συνέχιση
ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής:
i.Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.
ii.Υπηρεσίες δωρεάν Νομικής Βοήθειας σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους
iii.Δράσεις εργασιακής συμβουλευτικής για την προώθηση στην απασχόληση
iv.Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου.
v.Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
iv.Υπηρεσίες διερμηνείας σε γυναίκες ωφελούμενες που έχουν υποστεί βία σε όλες τις μορφές ή/ και πολλαπλές διακρίσεις όπως μετανάστριες, γυναίκες πρόσφυγες
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.718.150 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 16/08/2023  Λήξη: 18/09/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: αττ038
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΤΤΙΚΗ"
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 98-100 Αθήνα, 11741
Πληροφορίες: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2131501538, 2131501517
Email: spiliotis@mou.gr, entotsika@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση