ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (IIΙ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Aνάπτυξης και Eπενδύσεων
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 7330
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΆΝΔΡΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών. - Ενίσχυση δομών και υποδομών φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρχών, της οικονομίας και του πληθυσμού
- Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
Σκοπός / Στόχος : Στόχος της προτεραιότητας είναι η πρόληψη & αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από κάθε είδους φυσική καταστροφή ένεκα σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων, παγετώνων κλπ. σε υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ειδικότερα στις πληγείσες περιοχές με κτηνοτροφικές μονάδες.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 6.150.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 05/09/2023  Λήξη: 31/05/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2025
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_26 ΦΚ 3
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 27 ΑΘΗΝΑ, 105 59
Τηλ.: 2131364974
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση