ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στην Περιφέρεια Ηπείρου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 2666
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομών, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (εφεξής ΚΗΦΗ), τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020. Η χρηματοδότησή τους προβλέπεται να συνεχιστεί από το Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2021 - 2027 μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : - Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου,
- Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου,
- Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας,
- Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (ΟΚΠΑΠΑ),
- Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρέβεζας,
- Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών,
- Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Η |Μέριμνα"
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η δράση αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας των ΚΗΦΗ Δήμου Πωγωνίου, Δήμου Μετσόβου, Δήμου Ηγουμενίτσας, Δήμου Ιωαννιτών, Δήμου Πρέβεζας, Δήμου Φιλιατών και πρώην Δήμου Παμβώτιδα
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.480.000,00€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 10/07/2023  Λήξη: 02/10/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-014
Επικοινωνία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ"
Ιωάννινα,
Πληροφορίες: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ
Τηλ.: 26513-60522, 2651360500
Email: manomats@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση