ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 2428
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ "ΚΕΦΑΛΟΣ", δικαιούχο της πράξης με τίτλο: "ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ" της ΠΠ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ MIS 5002037
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, δικαιούχο της πράξης με τίτλο: "ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ" της ΠΠ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ MIS 5002318
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ), δικαιούχο της πράξης με τίτλο: "ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ" της ΠΠ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ MIS 5002020
- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ, δικαιούχο της πράξης με τίτλο: "ΚΕΝΤΡO ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ" της ΠΠ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ MIS 5002178
- ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, δικαιούχο της πράξης με τίτλο: "ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ" της ΠΠ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ MIS 5001565
- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, δικαιούχο της πράξης με τίτλο: "Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος (ΚΗΦΗ)" της ΠΠ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ MIS 5002334
- ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, δικαιούχο της πράξης με τίτλο: "Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ζωγράφου" της ΠΠ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ MIS 5002284
- ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, δικαιούχο της πράξης με τίτλο: "ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ" της ΠΠ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ MIS 5002320
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομών Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ], τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του ΠΕΠ "Αττική" 2014- 2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.
Σκοπός της δράσης είναι η παραμονή των ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού
αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της
οικογένειας. Για τη λειτουργία κάθε ΚΗΦΗ είναι απαραίτητη η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομών Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ]
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 2.362.431,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 21/07/2023  Λήξη: 18/09/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: αττ025
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΤΤΙΚΗ"
Πληροφορίες: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΤΣΙΚΑ,
ΚΟΣΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τηλ.: 2131501538, 2131501517, 2131501512
Email: spiliotis@mou.gr, entotsika@mou.gr, dkosma@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση