ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΑ - ΣΤΑΔΙΟ Α


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 2674
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
- ‘’ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’
- ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις για την βελτίωση της ενεργητικής αποδοτικότητας των μεταφορών ιδίως σε αστικές περιοχές (Β.Α.Α.)
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά σε πράξεις του ΕΠ ΠΣτΕ 2014-2020 για καθαρές αστικές μεταφορές στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Λαμία, Λιβαδειά, για τα οποία υπήρχε εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 2014-2020 και οι οποίες - για διαχειριστικούς λόγους - αποσύρονται από το ΕΠ ΠΣτΕ 2014-2020 με δυνατότητα να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ’ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ’’ 2021-2027, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητάς του.
Στόχος της δράσης είναι η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η βελτίωση της αστικής κινητικότητας
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις της δράσης αφορούν:
• Συστήματα διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και πληροφοριών κυκλοφορίας
• Βελτίωση κυκλοφορίας με αναβάθμιση συστήματος φωτεινών σηματοδοτών
• Προμήθεια και χρήση νέων ηλεκτροκίνητων οχημάτων (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.149.999,99 ευρώ (€).
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 07/07/2023  Λήξη: 26/07/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 09
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πληροφορίες: Θωμαή Κωστούλα
Τηλέφωνο: 22313 -50900, -50930
Email : tkostoula@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση