ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

’Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και υποδομών σε περιοχές στη Στερεά Ελλάδα – Στάδιο Α’


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 2410
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
- ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
- ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά σε πράξεις του ΕΠ ΠΣτΕ 2014-2020 για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και
υποδομών στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Χαλκίδα, Λαμία, Θήβα για τα οποία υπήρχε
εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 2014-2020 και οι οποίες - για διαχειριστικούς λόγους - αποσύρονται από το ΕΠ ΠΣτΕ 2014-2020 με δυνατότητα να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ’ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ’’ 2021-2027, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητάς του.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων
κτιρίων και υποδομών με παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2., καθώς και στην αύξηση του πληθυσμού με
πρόσβαση σε πράσινες υποδομές (νέες ή βελτιωμένες).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : 1. ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ’’ – MIS ΕΣΠΑ 2014-2020 5179264 - του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
2. ‘’ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ’’ – MIS ΕΣΠΑ 2014-2020 5154670 του Δήμου
ΛΑΜΙΕΩΝ.
3. ‘’ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ’’ –
MIS ΕΣΠΑ 2014-2020 5168328 του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.577.500 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 07/07/2023  Λήξη: 26/07/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 07
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?k=*&ipb=True&ib=False&state=%ce%95%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ae|%ce%91%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9|&fs=False&start=0
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
Πληροφορίες: Θωμαή Κωστούλα
Τηλέφωνο: 22313 -50900, -50930
Email : tkostoula@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση