ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στην Περιφέρεια Ηπείρου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 2716
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD)
- ​Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (ΕΠΕΚΑ)
- Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης​ & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (ΟΚΠΑΠΑ)
- Δήμος Ηγουμενίτσας
- Δήμος Αρταίων
- Δήμος Φιλιατών
- Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού (ΚΕΔΗΖΗ)
- Δήμος Πάργας
- Δήμος Πρέβεζας
- Κοινωνία Τριών Τρίτων (ΑΜΚΕ)
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία κλπ.)
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι εν λόγω πράξεις, όπως αυτές χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020, είναι οι εξής:

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλιατών
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ζηρού
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σουλίου
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ιωαννιτών
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας
Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηγουμενίτσας
Δομή παροχής βασικών αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Πωγωνίου
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κόνιτσας
Κοινωνικό Φαρμακείο - Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 10/07/2023  Λήξη: 02/10/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-016
- Χρήσιμος συνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5795
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ"
Ιωάννινα
Πληροφορίες: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ
Τηλ.: 2651360512, 2651360500
Email: sofitsit@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση