ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας (περιλαμβανομένων των ολοήμερων σχολείων) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 1787
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
- ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
- Δράσεις για σχολικές μονάδες
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά σε έργα υποδομών (κτιριακές υποδομές καθώς και προμήθεια εξοπλισμού) πρωτοβάθμιας
(περιλαμβανομένων των ολοήμερων σχολείων) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, αφορά σε συγκεκριμένα έργα/πράξεις που ωρίμασαν τεχνικά και διοικητικά στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και δύναται να χρηματοδοτηθεί η υλοποίησή τους από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027, σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO.4.2.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα αυτά είναι τα εξής:
1. Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Αγ. Τριάδας Δήμου Ναυπλιέων.
2. Προσθήκη και επέκταση 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου
3. Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης - εξοπλισμός
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 14.200.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 30/05/2023  Λήξη: 30/06/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός πρόσκλησης ΠΕΛ12
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"
Τρίπολη, 22132
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Τηλ.: 2713601390, 2713601300
Email: thdpap@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση