ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Υλοποίηση παρεμβάσεων που προβλέπονται στα Σχέδια Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια των ΟΤΑ - 1ος Κύκλος


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 989
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ​- Δήμος Αρταίων
- Δήμος​ Ηγουμενίτσας
- Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Σκοπός / Στόχος : Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και του οδοφωτισμού. Σημειώνεται επίσης, ότι ο εν λόγω τύπος δράσης συμβάλλει στην προτεραιότητα του ΕΣΕΚ για «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης».
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο σύστημα του δημοτικού φωτ​​ισμού και σηματοδότησης των αστικών κέντρων (ενδεικτικά αναφέρονται αντικατάσταση συμβατικών με χαμηλής κατανάλωσης λαμπτήρων, υιοθέτηση αυτοματισμού για την «έξυπνη» διαχείριση του φωτισμού, χρήση φωτοκυττάρων, αξιοποίηση φωτοβολταϊκών συλλεκτών στον οδοφωτισμό).
- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ΑΠΕ) σε δημοτικά κτίρια/αγροτεμάχια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στην κάλυψη των αναγκών των κτιρίων.
- Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 10.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 06/06/2023  Λήξη: 31/08/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-005
Επικοινωνία : Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος (Ιωάννινα)
Τηλ: 26513 60500
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση