ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Κατασκευή - εκσυγχρονισμός δικτύων τηλεθέρμανσης


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ)
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : 1687
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κοζάνης
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πτολεμαϊδας
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Περιοχής Αμυνταίου
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Τηλεθέρμανση - Τηλεψύξη
Σκοπός / Στόχος : Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην εξειδικευμένη Δράση: «Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση, τηλεψύξη» για ώριμα έργα μόνο.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (α) Κατασκευή των αγωγών διασύνδεσης της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο σύστημα τηλεθερμάνσεων εντός του ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς, κατασκευή νέου αντλιοστασίου στον ΑΗΣ Καρδιάς και διασύνδεση με τις μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ, μετασκευές αντλιοστασίων τηλεθέρμανσης, αναβάθμιση του υφιστάμενου λεβητοστασίου αιχμής/εφεδρείας και λοιπές συνοδευτικές εγκαταστάσεις.
(β) Λοιπά έργα κατασκευής ή εκσυγχρονισμού δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους, καθώς και κατασκευή – αναβάθμιση υποδομών συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, με στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού των σχετικών συστημάτων σε άλλες περιοχές.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 16.900.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 19/05/2023  Λήξη: 31/05/2024
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 1.1.54.1.
Επικοινωνία : Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας:
ΕΥΔ Προγραμμάτων "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" και "Πολιτική Προστασία" (ΕΥΔ ΠΕΚΑ-ΠΟΛΠΡΟ)
Χαράλαμπος Συρόπουλος
213 2142294
m.syropoulos@mou.gr

Ευδόκιμος Κοκκινάκης

213 2142224
ekokkinakis@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση