ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων - Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ - ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου», του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμους Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγ. Νικολάου
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
Σκοπός / Στόχος : Οι Στρατηγικές ΟΧΕ-ΒΑΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (Δήμων Ηρακλείου και Χανίων)
δύναται να συνεχιστούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-27, εφόσον επικαιροποιηθούν. Η
επικαιροποίηση αφορά τόσο στην τροποποίηση της περιοχής εφαρμογής, όσο και στην προσθήκη νέων
δράσεων / πράξεω
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : το 30% των πόρων των ΣΒΑΑ θα πρέπει να κατευθυνθεί σε δράσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα σε δράσεις των παρακάτω κατηγοριών:
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δημόσιου τομέα.
- Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο αστικό περιβάλλον.
- Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών.
- Ενίσχυση επιχειρήσεων περιοχών ΣΒΑΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης
- Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων περιοχών ΣΒΑΑ (πράσινες
υποδομές).
- Ηλεκτροκίνηση των αστικών συγκοινωνιών.
- Διεύρυνση του δικτύου ποδηλατοδρόμων και προμήθεια ποδηλάτων.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 73.023.428 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 10/02/2023  Λήξη: 31/05/2023
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Αναλυτικός Προϋπολογισμός:
Δ. Ηρακλείου 37 εκ. ευρώ,
Δ. Χανίων 26 εκ. ευρώ,
Δ. Ρεθύμνου 18 εκ. ευρώ
Δ. Αγ. Νικολάου 13 εκ. ευρώ
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ»
Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός – Μαρ. Γιατρομανωλάκη
Τηλ.: 2813404529 – 2813404531
E-mail: vxidianos@mou.gr - giatromanolaki@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση