ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ για το 2023


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ERASMUS + (2021 - 2027)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) :
Θεματικός τομέας :
Θεματικοί υποτομείς :
Σκοπός / Στόχος :
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 23/01/2023  Λήξη: 22/03/2023
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : https://www.erasmus-plus.gr/epikoinonia/
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση